Extremadura Civil War attacks

Client: Enciclopedia de la Guerra Civil

Technique: Vectorial