Extremadura Civil War counterattacks

Client: Enciclopedia de la Guerra Civil

Technique: Vectorial